OBS! Det vil ikke være møte denne dagen! Første møte etter grupperinger vil være 27. februar, da fortsetter vi med «data og internett»-merket.


Mandag 13. februar kaller Skedsmo speidergruppe inn til Årsmøte. Møtet holdes på Valstad (Tårnbyveien 201) kl. 19-20:30.

Dersom noen har saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må det meldes senest fredag 10. februar via denne lenken: https://goo.gl/forms/ziGABTWl6oxiWXru1

Vi bestiller pizza, så du må gi beskjed om du kommer senest fredag 10. februar. Om du kommer uten å ha meldt ifra må du stå bakerst i matkøen.

Meld deg på Årsmøtet her!

Ta med eget drikke.
Om Årsmøtet

Årsmøtet er speidergruppas øverst bestemmende myndighet og består av:består av:

Alle i troppen (5.-10. klasse)
Alle rovere (16-26 år)
Alle ledere
Mer om Gruppetinget kan du lese i Norges Speiderforbunds vedtekter §2-2.

Saksliste

Sak 1 Konstituering av årsmøtet:

a) godkjenning av møte- og talerett for alle oppmøtte medlemmer

b) valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen

c) godkjenning av innkalling

d) godkjenning av sakliste

Sak 2 Årsmelding, regnskap og budsjett

a) Årsmelding for 2016. Legges frem på årsmøtet.

b) Regnskap for 2016. Legges frem på årsmøtet.

c) Budsjett for 2017. Legges frem på årsmøtet.

Sak 3 Terminlister

a) Terminlister for 2017. Ligger på nettsidene.

Sak 4 Innsendte saker

a) Innsendte saker

Sak 5 Valg:

a) Gruppeleder (velges for to år). Andreas Karbøl Hanssen må dessverre trekke seg fra vervet. Jarl André Hübenthal stiller som kandidat.

b) Gruppeassistenter (velges for ett år). Enhetsledere stiller til gjenvalg. Anita (Bever), Siv (Flokk), Eirik (Tropp), Tone (Roverlaget) og Sven Kåre Lien.

c) Kasserer (velges for ett år).
Kandiater: Tom Wahlberg stiller til gjenvalg.

c) Revisor (velges for ett år).
Kandidater: Anders Granerud stiller til gjenvalg. Men vi må ha en revisor som ikke er medlem av speidergruppa.

d) Delegater til Årsmøte i kretsen 7. mars (Lørenskog vgs, vi arrangerer). Vi kan stille med ni delegater pluss gruppeleder.

Vel møtt!

Med speiderhilsen på vegne av gruppestyret,
Siv Christine Bjørang Jørstad
Gruppeassistent

Kategorier: Gruppeting