Burgunder roverklaffer
Burgunder roverklaffer er et bevis på at du er en aktiv rover og en «samleutmerkelse» som oppnås ved å samle poeng etter noen bestemte kriterier. Hensikten med roverklaffene er å motivere roverne til å både arbeide med noe de interesserer seg for innen treningsprogrammet for rovere og å ta på seg ansvarsoppgaver i og utenfor roverlaget. Det er ønskelig at rovertiden skal bidra til en mest mulig helhetlig utvikling hos rovere, og poengsystemet i burgunder roverklaffer belønner flere forskjellige typer innsats.
Burgunder roverklaffer oppnås ved å samle minimum 1001 poeng etter kriteriene nedenfor:

Hva
Forklaring Poeng
Møte/turinnslag Innslag på rovermøte/-tur eller møte/tur i en enhet du ikke er leder i. Du får ikke poeng for å holde møteinnslag om du er leder eller assistent i denne enheten. 5
Hovedansvar møte Rovermøte eller møte i en enhet du ikke er leder i. Roverlagsleder får likevel poeng for rovermøter fordi roverlag har mer flat struktur enn for eksempel tropp. 15
Hovedansvar helgetur 30
Verv, per halvår Lederverv (aktiv leder), kretsstyre, roverombud, troppsleder eller troppsassistent og liknende. 80
Prosjektgruppearbeid Leirkommite, nasjonal prosjektgruppe (for eksempel prosjektgruppe til Roverfemkamp), prosjektlederansvar (for eksempel for roverleir på krets- eller korpsleir). 80 per halvår
Programmerke, minst to. Må gjennomføres av alle. Bare et fullført merke gir poeng (kan altså ikke få halvparten av poengene for et halvt fullført merke). 150 per merke
Selvinitiert prosjekt, minst ett. Må gjennomføres av alle. Prosjektet må vare over en lengre periode og følge prosjektmalen (se under Om ledelse). Rammen for prosjektet skal være at du skal bruke dine personlige ressurser til å løfte aktiviteten i egen gruppe, i kretsen eller nasjonalt. Du skal ha et personlig og selvvalgt mål. 40 per prosjekt
Fordypningsmerke Ta ett eller flere fordypningsmerker for rovere. 25 per merke
Aktivitet i Speiderbasen. Må gjennomføres av alle. Legg inn et eget aktivitetsforslag (ikke merke) som ikke finnes der fra før. Dette innebærer at du først skaffer deg oversikt over liknende aktiviteter som allerede finnes i Speiderbasen. 11