Grønne roverklaffer er det man benytter etter at man er tatt opp i roverlaget men før man har oppfylt disse kravene. Det er ingen krav for å bruke dem utover at man er tatt opp i roverlaget

Bilderesultat for grønne roverklaffer